Eduarda Dráberová

 

sex: female

notes:
RNDr., CSc., pracuje v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, oddělení biologie cytoskeletu.