Václav Dobruský

* 10. 8. 1858, Heřmanův Městec (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
24. 12. 1916, Praha, Česká republika (Czech Republic)
archeologist, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
* 10. 8. 1858 - Heřmanův Městec
+ 24.12.1916 - Praha
Po studiích na německobrodském gymnáziu a na Filozofické fakultě UK v Praze působil od roku 1878 v Bulharsku. Nejprve jako profesor gymnázia v Plovdivu, později jako vysokoškolský profesor archeologie v Sofii, kde vedl četné archeologické výzkumy. Za to byl bulharským králem vyznamenán velkým křížem řádu „Za graždanska zásluha“.
Po návratu do Čech se v r.1906 stal docentem archeologie, řecké a římské numismatiky a epigrafiky na Filozofické fakultě UK v Praze. Dále byl dopisujícím členem c.k. rakouského Archeologického ústavu ve Vídni, německého Archeologického ústavu v Berlíně, archeologických ústavů v Římě, Aténách, Bruselu a mimořádným členem Královské české společnosti nauk v Praze.
zdroj - www.zeleznehory-hm.cz

notes:
* NK ČR uvádí 11.8.1858
+ NK ČR uvádí 26.12.1916
PhDr.