Lukáš Jasanský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Hana Wichterlová: Sochy
1990   Pavel Beneš
1990   Karel Beneš
1990   Daniela Benešová
1992   František Skála jr.: Staré a nové práce
1993   Dagmar Pátková
1994   Dagmar Pátková
1995   Michal Gabriel: Bronzy
2000   Hugo Demartini
2005   Michal Gabriel
2011   Jan Merta: Výstava / Exhibition
2012   Jan Merta: Mým pražanům k šedesátinám
2016   Lenka Vítková: Smlouva s černou
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   3. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví
1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs)
1991   Bez distance / Ohne distanz
1993   To, co zbývá / That what is left
1994   Generation der Prager 5 (Bildende Kunst)
1995   Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
1998   Snížený rozpočet
2001   ...o lidech... / About People... (Několik pohledů na sopučasné české výtvarné umění / Several views of contemporary Czech art)
2007   Atika 1987-1992 (Emoce a forma / Emotion and Form)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987 - 1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2006   Janu Zrzavému s láskou (O Janu Zrzavém s některými jeho příbuznými, přáteli, známými a dalšími milovníky jeho díla), Krucemburk, Krucemburk (Havlíčkův Brod)
2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
2017   Co to znamená být (úspěšným) umělcem, ,
2018   Jan Merta (70 % umělce 30 % tramvajáka), Galerie Zdeněk Sklenář,
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Much POP more ART (Kunst der 60er Jahre in Grafiken, Multiples und Publikation / Art of the 60s in Graphic Works, Multiples, and Publication), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1996   Show rooms Bohuslava Reynka, , , , , 18-21
1998   Závazek světovosti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 5, 1998/03/05, 9-9
1998   Snížený rozpočet, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 5, 1998/03/05, 1-2
2011   Obrazové sedimenty paměti, Lidové noviny, 24, 206, 2011/09/02, 8-
2013   Mám rád vzájemnou spoluhru (Rozhovor s Petrem Niklem), Prostor Zlín, 20., 1, 2013, 23-25
2015   Vendula Chalánková, Art + Antiques, , 4, 2015/04, 26-27
2018   Svah Lenky Vítkové. A co jako?, Art + Antiques, , 9, 2018/09/11, 48-50
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2017   Jan Merta: Malíř / Painter
2018   Jan Merta: 70 % umělce 30 % tramvajáka
2018   Jan Merta: 70 % Artis 30 % Tram Driver
Poster
published, title (subtitle)
1992   Její bratr - jeho manžel