Lukáš Jasanský

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
0 - 0   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha (fotografie),
1987 - 1994   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, fotografie),