uov

 

notes:
z časopisu Výtvarné umění 9/3, 1958