abstraktní umění - documents

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995, Arnulf Rainer: 100 Bilder aus der Sammlung Essl
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2007, Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch)
2010, Minimalism and After (Tradition und Tendenzen minimalistischer Kunst von 1950 bis heute / Tradition and Tendencies of Minimalism from 1950 to the Present)
Book
published, title (subtitle)
1964, Umělecké avantgardy dvacátého století
2010, Výtvarné avantgardy 20. století 1900-1945
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1960, Ke kritice teorie abstraktního umění
1961, Abstraktní umění (dokončení)
1964, Co je to abstrakce
1964, Jiné umění
1990, Několik poznámek ke genezi Kupkovy abstraktní tvorby
1999, Umění abstraktní
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1973, Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia)