Aktuální tendence českého umění (AICA 1966)

notes:
přehlídka soudobého malířství a sochařství