Průmyslový design - měsíčník

notes:
vycházel v letech 1977-90 při Institutu průmyslového designu; byl zaměřen na propagaci designu a jeho praktického využití a na související obory (ergonomie, estetika, ekologie, apod.); široký okruh autorů - designerů, výtvarníků a odborníků z blízkých profesí dával časopisu specifický charakter