EDIS

notes:
skupina šesti architektů zabývajících se tvorbou nábytku: Jaroslav Kadlec, B. Rychling, Oldřich Skalík, J. Šusta, L. Ubr a L. Vrátník; název odvozen z latinského aedis = obytný prostor