anglická grafika - documents

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1947, Velká Británie a zvláště Anglie má...