Company Secretary

word:

m (it.)

zmocněnec podnikatele, kterému byla svěřena prokura (forma generálního zmocnění k zastoupení podniku ve všch obchodních a právních jednáních)