in memoriam

word:

lat. - na paměť, na posmrtnou památku, posmrtně