vidmová barva

notes:
Pět barev vidmových dává společně barvu doplňovací k té, která se vynechala. Všech šest barev vidmových dává dohromady barvu bílou