architektonická památka - documents

Book
published, title (subtitle)
1975, Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích)
1981, Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích)
2012, Mies v Brně: Vila Tugendhat
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1966/10/06, Přítomnost a budoucnost Pražského hradu
1989, Památky a výchova
1990, Cisterciácký klášter v Klášterní Skalici u Kouřimi