kompatibilita

notes:
Kompatibilita (z angl. compatible, z lat. com-pati, strpět, snášet) znamená slučitelnost. Opak je nekompatibilní, neslučitelný, nezaměnitelný.

word:

Kompatibilita (z angl. compatible, z lat. com-pati, strpět, snášet) znamená slučitelnost. Opak je nekompatibilní, neslučitelný, nezaměnitelný.