měsíce - polsky

word:

1. měsíc: leden - styczeń - január

2. měsíc: únor - luty - február

3. měsíc: březen - marzec - marec

4. měsíc: duben - kwiecień - apríl

5. měsíc: květen - maj - máj

6. měsíc: červen - czerwiec - jún

7. měsíc: červenec - lipiec - júl

8. měsíc: srpen - sierpień - august

9. měsíc: září - wrzesień - september

10. měsíc: říjen - październik - október

11. měsíc: listopad - listopad - november

12. měsíc: prosinec - grudzień - december