avantgardní literatura - documents

Book
published, title (subtitle)
1977, Slovník literárních směrů a skupin