Edice 33

word:

Edice 33 (František Janás)

1979

01 - Edgar Allan Poe: Havran.  Překlad Vítězslav Nezval. Dvěma lepty a obálkou provedenou dřevorytem doprovodil Jiří Hadlač. Medailon o výtvarníku napsal František Dvořák. Grafickou úpravu provedl Martin Dyrynk. Náklad 60 výtisků na papíru z Velkých Losin.

02 - Michelangelo Buonarroti: Sonety. Překlad Jan Vladislav. S lepty Otakara Kubína (Coubine). Čtyři lepty jsou vytištěny z původních desek umělce. Grafickou kopii nezachované tiskové desky z původní pětice vytvořil - dle obtahu originální grafiky, ale stranově převrácenou - Emanuel Ranný st. Dvacet pět z nákladu čtyřiceti výtisků na losínu má v desce označení  "ER SC" (varianta B). Závěrečná poznámka Františka Janáse o původu tiskových desek.

1980

03 - Jaroslav Seifert: Komediantský vůz.  Se suchou jehlou vytištěnou z původní desky Františka Tichého. 70 výtisků na losínu.

04 - Charles Baudelaire: Květy zla. Různé překlady. Čtyřmi suchými jehlami (dvě varianty grafického doprovodu, t.j. celkem osm grafik) a obálkou provedenou linorytem doprovodil Jaroslav Škarohlíd. Medailon o výtvarníku napsala Helena Knozová-Kusáková. 2x35 výtisků na losínu.

05 - Jaroslav Seifert: Vltava.  Se sedmi suchými jehlami Františka Tichého. 51 výtisků  na ručním maršovském papíru.

06 - Karel Sýs: Příliv.  S leptem Kamila Lhotáka. 30 výtisků na maršovském papíru a 117 výtisků na losínu.

1981

07 - Vít Obrtel: Dvanáct textů.  Se čtyřmi barevnými kombinovanými technikami Josefa Istlera. Poznámka o autoru je od Rudolfa Matyse. Grafickou úpravu provedla  Clara Istlerová. Náklad 80 výtisků na losínu.

08 - Bohuslav Reynek: Odlet vlaštovek.  Výtvarný doprovod je vytištěn z původních desek (lepty a suché jehly) Bohuslava Reynka. Celkový náklad 120 výtisků na losínu je rozdělen do pěti verzí výtvarného doprovodu.

09 - Dana Puchnarová: Grafika.  Mapa šesti grafických listů. Vydáno 12 souborů.

10 - Edgar Allan Poe: Havran.  Se sedmi suchými jehlami z původních desek Františka Tichého. V tiráži faksimile podpisů Františka Tichého a Vítězslava Nezvala, nakladatel neuveden. Celkem 53 výtisků. 9 exemplářů je vytištěno na papíru Ullersdorf, dvacet na losínu a ostatní na papíru Ingres.

11 - Jan Skácel: Smrt motýlů.  Pět suchých jehel Jaroslava Škarohlída doprovází Skácelova čtyřverší. Náklad 30 výtisků.

12 - Bohuslav Reynek: Don Quijote. Cyklus čtrnácti leptů a suchých jehel vytvořených v  letech 1955 - 1960. Vytištěno z původních desek v celkovém počtu 22 exemplářů.

13 - Jaroslav Seifert: Píseň o flétně.  Se suchou jehlou Cyrila Boudy. 95 výtisků na losínu.

14 - Karel Sýs: Chvála kol.  S leptem Kamila Lhotáka. 95 výtisků na losínu.

1982

15 - Oldřich Mikulášek: Dávný obraz.  Se suchou jehlou vytištěnou z původní desky Františka Tichého. 70 výtisků na losínu

16 - Bohuslav Reynek: Svatý Martin.  Se suchou jehlou z původní umělcovy desky. 40 výtisků na losínu.

17 - Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara.  Překlad Jiřina Hauková. Se sedmi suchými jehlami Františka Tichého, signovanými a datovanými 1951. 

1983 

18 - Jan Zrzavý: O Bohuslavu Reynkovi.  Se suchou jehlou z původní Reynkovy desky. 53 výtisků na losínu.

19 - Vladimír Holan: VI.  Se šesti barevnými lepty s akvatintou od Josefa Istlera. Texty vybral Vladimír Justl, závěrečnou poznámku napsal Vladimír Staněk. Upravila Clara Istlerová. Z nákladu šedesáti výtisků je 45 vytištěno na losínu a 15 na ofsetovém papíru.

1984 

20 - Suzanne Renaud: bez názvu nebo Chvála oběti.  S pěti barevnými lepty kombinovanými suchou jehlou od Jaroslava Šerých.  Dvě poznámky - o autorce a výtvarníku -  napsala Dagmar Halasová. Typografickou úpravu navrhl Martin Dyrynk. Náklad  80 výtisků na losínu.

21 - Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara.  Překlad Jiřina Hauková. Grafické listy (lepty a suché jehly) vytvořili Josef Liesler, Karel Šafář, Jaroslav Škarohlíd, Jan Souček, Karol Ondreička, Jindřich Pileček a Jiří Hadlač. Z nákladu 69 výtisků je 12 autorských exemplářů. Ty mají v přiloze další sled grafických listů rozšířený o  suchou jehlu vytištěnou z původní destičky Františka Tichého a jsou vyvázány uměleckými knihaři.

22 - František Dvořák: Ota Janeček a Vincenc Kramář. Se třemi barevnými suchými jehlami Oty Janečka. Graficky upravil brněnský výtvarník Jiří Šindler. Vydáno 100 výtisků na losínu.

23 -  Jaroslav Seifert: Noční divertimento. Se třemi barevnými lepty Josefa Lieslera. 90 výtisků na losínu

1985 

24 - Ludvík Kundera: Sny.  S pěti suchými jehlami + jednou na obálce od Jaroslava Škarohlída. Doslov o vzniku původně samizdatového projektu napsal Ludvík Kundera. Náklad 30 výtisků na losínu.

25 - Edgar Allan Poe: Fragmenty básní.  Se sedmnácti lepty s akvatintou Jindřicha Pilečka k úryvkům básní vybraných Zdeňkem Křenkem. V závěru je soupis bibliofilií vypravených Pilečkovými grafikami. Z celkového počtu šedesáti výtisků je 19 exemplářů na losínu, sedm na papíru Ingres a ostatní na ofsetovém papíru.

1986 

26 - Jan Souček: Mrtvý pastýř.  Autorská kniha Jana Součka, který ke svému textu vytvořil pět barevných leptů kombinovaných akvatintou. Vloženy jsou 2-3 originální fotografie Jiřího Stacha. Poznámku o výtvarníku napsal Zdeněk Čubrda. Vytištěno 30 exemplářů na papíru Hollar.

1987 

27 - Vít Obrtel: Dvanáct nových lyrických textů.  Se třemi lepty Ludmily Jiřincové. 80 výtisků na losínu

28 - Karel Sýs: Periferie – Pocta Kamilu Lhotákovi.  Se šesti lepty a linorytem Kamila Lhotáka. 40 výtisků na losínu.

1988 

29 - Karel Sýs: Smaltované hvězdy – Pocta Františku Grossovi. Sítotiskovou  reprodukci autorova rukopisu doprovází šest suchých jehel a leptů Františka Grosse, které vytvořil kolem roku 1940. Náklad 40 výtisků na losínu.

30 - Karel Sýs: Na Stráži věčnosti – Pocta Bohumilu Hrabalovi.  Jiný rukopis autorovy básně, opět jím upravené do podoby vhodné pro vydání, je reprodukován sítotiskem a doprovází jej jiných šest suchých jehel a leptů Františka Grosse z období 30. - 40. let minulého století. Náklad 40 exemplářů na losínu.

31 - František Gross: Grafika. Soubor pěti linorytů a tří suchých jehel z výše zmíněných let. Textovou přílohu tvoří báseň Jiřího Koláře Portrét Františka Grosse ze sbírky Dny v roce, 1948. Vytištěno 37 souborů na papíru Hollar.

1989 

32 - Vladimír Boudník: Grafické album šesti barevných kombinovaných technik z počátku šedesátých let minulého století. Vydáno 35 souborů na losínu.

33 - Josef Hrubý:  Obrazy.  Se třemi suchými jehlami Jaroslava Škarohlída.  45 výtisků na losínu.

1990 

34 - Edgar Allan Poe : Případ pana Valdemara. Překlad Jiřina Hauková. Se sedmi barevnými lepty Oldřicha Kulhánka. Z nákladu 69 výtisků má třináct přednostních výtisků přiložen sled grafik a jejich zkušebních tisků. Na tyto exempláře zhotovili originální knižní vazby význační umělečtí knihaři.

1992 

35 - Josef Hrubý: Oči oči - Gli occhi gli occhi.  Se třemi barevnými kombinovanými technikami od Jiřího Brázdy.  Text český a italský. Do italštiny přeložili Vlasta Kalinová z Bratislavy a Carmelo Cicero z Catanie na italské Sicílii.  80 výtisků na papíru Holland.

1993 

36 - Vladimír Holan: Rhymes to Be Traded for Bread.  Textovou částí je serigrafická reprodukce veršů Vladimíra Holana z roku 1953 a knihtiskem vytištěný jejich převod do angličtiny od Irmy Charvátové. Výtvarnou část základní varianty vydání doprovází šest barevných leptů Josefa Istlera. Několik exemplářů s rozšířeným výtvarným doprovodem je dokončeno knižními vazbami od kvalitních uměleckých knihařů. Celkový náklad je 69 výtisků na losínu.

1994 

37 - Franz Kafka: Aus den Tagebüchern - Z deníků.  Německý a český text pěti variací Jak mě zkazila výchova. Do češtiny přeložil Lubor Machytka. Se šesti (případně až dvaceti lepty a originální kresbou u přednostních verzí) Josefa Istlera. Vydáno je 12 bibliofilií verze „A“ (umělecké knižní vazby vytvořili Jindřich Svoboda a Jan Perůtka), 10 exemplářů verze „B“ (vyvázány jsou Ludmilou Mlichovou) a 33 výtisků verze „C“ ve volných arších s obálkou. Vytištěno na losínu.

1995 

38 - Franz Kafka: Aus den Tagebüchern - Z deníků. Druhé vydání stejných textů jako v předchozím svazku, ale se šesti  lepty Karola Ondreičku.  Náklad 50 výtisků na losínu.

1998 

39 - Robert Janás: Modrá mlha / Der blaue Nebel,  Brněnské atmosférické výboje z let 1993-1998. Sbírka veršů je vydána ve třech variantách provedení a výtvarného doprovodu: 55 výtisků varianty „A“ na tiskovém papíře doprovází  devět nebo osm kombinovaných technik Jaroslava Škarohlída. Dvanáct exemplářů varianty „B“ má stejnou výzdobu, ale jsou tištěny na ručním losínu.

40 - 50 výtisků stejného titulu je vypraveno deseti originálními fotografiemi od Roberta Janáse, autora sbírky.

2011 - 2012

41 -  Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara. Překlad Jiřina Hauková. Se sedmi dřevoryty Jana Vičara. Náklad 35 výtisků. Deset přednostních exemplářů má přiložen sled grafických listů vytištěných jak v černé tak i v barevné verzi. Umělecké knižní vazby na přednostní výtisky zhotovil Jan Perůtka.

bibliofilie-edice33.cz, 6.1.2019