Čestmír Suška: Plastiky, kresby, pastely

Text
published, title (subtitle), page
1991   Hlavní haluze rodokmenu (ČS-91)