Československá banka Legionářská, Praha

author: Josef Gočár
published: 1920-1922
type of document: architektonická realizace