Panorama s dominantou

Author's Catalogue
published, title (subtitle), page
2006   Alva Hajn: Obrazy & kresby, nestránkováno