František Stieber (1921), důchodce, a syn František (1945), řidič

author: Jiří Hanke
published: 1986
type of document: Photography