Jan Koblasa: Základy geometrie

subtitle: Díl druhý. O vztazích mezi přímkami a úsečkami. Perokresby čínskými tušemi
imprint date: 1963
type of document: Author's Invitation
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 85 x 150