Hnědo-bílá struktura

Book
published, title (subtitle), publisher, city, page
2008   Zdeněk Sýkora: Grafika, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha, s. 75