Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2003

institution, city
Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha