Prostorová kompozice

Author's Catalogue
published, title (subtitle), page
2006   František Kyncl: Konstrukce nekonečna, nestránkováno