Dcera velkoměsta - ale od Roye Lichtensteina!

keyword
kombinovaná technika