Co je životni sloh

subtitle: 1. vydání dotisk
author of the publication: Karel Honzík
imprint date: 1958
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 1. (dotisk)
part, volume: 5.
number of pages: 101, (7), obálka
the number of reproductions: 3 přílohy (6 kolážovaných stran)
book series: 61
language: czech
prints: 4 000
dimensions: 195 x 105

notes:
bibliografie prací Karla Honzíka
Autor definuje životní sloh jako soustavu vzájemně vztažných forem,
jímiž se projevuje život lidské společnosti v určité historické situaci. Dále upozorňuje na mnohost dnešních životních forem a jejich rozpory, všímá si jednotlivých složek, jimiž je životní sloh určován (výrobní a třídní vztahy, dělba práce a vědecký rozvoj, zeměpisné prostředí, klima aj.) a uvažuje v závěru o tom, jaký má být životní sloh člověka žijícího v socialistické společnosti a jaký bude životní styl člověka společnosti komunistické.
zdroj - www.nkp.cz