Historické pověsti lidu českého

author of the publication: August Sedláček
author of the text: Rudolf Lužík
imprint date: 1972
publisher: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
type of document: Book
version: 4.
part, volume: 327
number of pages: 345, (7)
book series: Klub čtenářů
language: czech
prints: 68 000
dimensions: 209 x 151

notes:
Sbírka 111 historických pověstí je chronologicky uspořádána do pěti "věnců" podle jejich předpokládaného vzniku. Každému "věnci" předchází historický a literární úvod. Autorovou snahou bylo vybrat z různých písemných pramenůty pověsti, "jichž původ z lidu aneb z jednotlivých stavů byl patrný, které se k určitým místům neb okolnostem aneb rodům vázaly". Vznikl tak obsáhlý a zasvěcený výbor, poskytující množství informací o českých historických pověstech, jejich osudech a proměnách, tlumočený v jednoduchém, ale přesto působivém tvaru.