Zpochybnění existence u K. H. Máchy a autorů jemu blízkých

author of the text: Hana Voisine-Jechová
page: 40-54
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 15
language: czech
parent document: Mácha redivivus (1810-2010), Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy