Mácha jede domů

subtitle: K metaforice a étosu jedné básně
author of the text: Bruno Solařík
page: 162-171
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 9
language: czech
parent document: Mácha redivivus (1810-2010), Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy