Mácha a počátky turistiky

author of the text: Josef Kroutvor
page: 245-260
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 16
language: czech
parent document: Mácha redivivus (1810-2010), Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy