Motiv příběhu a motiv myšlenky

author of the text: Alexandr Kliment
page: 298-305
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 8
language: czech
parent document: Mácha redivivus (1810-2010), Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy