Mácha těžkomyslný

author of the text: Daniela Hodrová
page: 332-352
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 21
language: czech
parent document: Mácha redivivus (1810-2010), Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy