Dva fikční světy trpnosti

subtitle: Máchovi Cikáni a Zeyerův Dům „U tonoucí hvězdy“
author of the text: Lubomír Doležel
page: 422-440
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 19
language: czech
parent document: Mácha redivivus (1810-2010), Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy