Helena Márová: Cesta k sobě / A Journey to Myself

author of the text: Jan Kříž, Ivo Pondělíček
imprint date: nedatováno
type of document: Author's Catalogue
number of pages: (6) + 7 vložených listů
the number of reproductions: 5 b
language: english, czech
dimensions: 228 x 230

notes:
přehledy do roku 1999