Recyklace

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2012/02/09, 3, 25, 1210-5236