Informační místa Podlipanska

subtitle: www.podlipansko.cz
imprint date: 2006
publisher: Místní akční skupina (MAS) Podlipansko, o.p.s.
type of document: Information Leaflet / Information
number of pages: (6)
language: czech
dimensions: 210 x 100