Pod Lipany

subtitle: Časopis pro mládež od památných Lipan
imprint date: 1930
publisher: Učitelstvo školního okresu českobrodského
type of document: Periodical
year's volume: 9
number: 4
number of pages: 14
language: czech
dimensions: 235 x 155