Pod Lipany

subtitle: Časopis pro mládež od památných Lipan
imprint date: 1929
publisher: Učitelstvo školního okresu českobrodského
type of document: Periodical
year's volume: 9
number: 2-3
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 235 x 155