Fotografia jako medium

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1980/11   Fotografia jako medium, Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu), Vratislav (Wrocław, Breslau)