Jan Fr. Hruška

subtitle: Z jeho života a díla
author of the text: Václav Šlajs, František Multerer, Max Regal
imprint date: 1937
publisher: Lidová akademie
type of document: Occassional Print
number of pages: 32, obálka
language: czech
dimensions: 210 x 150

notes:
Vydáno jako zvláštní otisk časopisu Vlast.