Odysea

Author's Catalogue
published, title (subtitle), page
2001   Věra Janoušková: Retrospektiva