Národní 9

author of the publication: Jaroslav Pilz
author of the text: Adolf Branald
imprint date: 1969
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 1.
part, volume: nečíslováno
number of pages: (4, předsádky), 190, (16 příloh), (6), vazba, přebal
book series: Vzpomínky
language: czech
prints: 6 000
dimensions: 205 x 135

notes:
-
Memoárově pojaté dějiny nakladatelství Františka Borového i následující protokolované firmy Fr. Borový, psané někdejším hospodářským pracovníkem tohoto nakladatelství, který "dostal chuť okusit řemesla, s nímž měl po celýživot důvěrné styky" (A. Branald). Jsou zde ve svědomitém rozvrhu a utřídění zachyceny nejen průběžné dějiny tohoto podniku, jeho náplň ideová, stránka ekonomická, ale kniha obsahuje též cenné příspěvky k životopisům známýchlidí kolem knih a novin, mnohdy dokonce i životopisy a poslední dny časopisů a edicí. Autor na záložce o knize říká: "Vím, že moje knížka není uceleným dokumentem... Pokusil jsem se na podkladě archívních i jiných materiálůzachytit alespoň ve zkratce historii moderního českého nakladatelství až do r. 1949... Chtěl jsem podat svědectví o velkém českém nakladateli i o jeho nástupcích..."
nkp.cz