Cestou necestou

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1970   Umění v našem věku, Výtvarné umění, 20, 2, 1970/07/17, , s. 123-133
1976   Czechoslovakia, Art in a Different World, Studio international, 192, 982, 1976/07-08, 79-82, s. 229-240 (Umění v odlišném světě)
1990   Cesta umění, Proměny, 27, 1, 1990, 136-142, s. 272-277