Plavci na Sázavě

institution, city
Československý spisovatel, Praha