Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci

person, born
Zmatlíková Helena 19. 11. 1923