Krajina s dvěma kříži

Book
published, title (subtitle), publisher, city, page
2010   Róna, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), s. 11