Postavit vejce po Kolumbovi

Graphics
published, title (subtitle), page
1918   Autoportrét (Podobizna muže), s. 25
Drawing
published, title (subtitle), page
1911   Staropražský motiv (přípravná kresba k obrazu), s. 26