Holanova Praha

Picture
published, title (subtitle), page
1920   Kolotoč
1922   Červený barák v Tróji
1926   Radlice
1927   Letná
1927   Železnice nad Královskou oborou
1927   Kostelík sv. Jana na Prádle
1927   Vchod do Hvězdy
1928   Předjaří na periferii, s. zadní strana obálky
1932   Karlov
1932   Šedivý dvůr s vozy
1933   Matějská pouť
1935   Nouzová kolonie
1937   Biskupský dvůr
1939   Pod Kajetánkou, s. přední strana obálky
1946   Mlha na Andělce
1948   Krajina (Lom)
1952   Hradčany ze Strahovské zahrady